Life,  Memoir

Batang Kalye

Sa pag mulat ng mata sa mundong mapaghusga dala ang simpleng pag asa.
Mahal kong ama’t ina ako’y inyong gabayan sa pagtanda.
Hangad ko magandang paglalakbay patungo sa kinabukasan.

Subalit isang masakit na katutuhanan
Mahal kong magulang ako’y pinabayaan sa madilim na lansangan.
Natotong gumawa ng mga kasalanan sa lipunan na aking ginagalawan.
Kamalian na nagsira ng aking kinabukasan, dahil sa kapabayaan ng aking magulang.

https://www.youtube.com/watch?v=xLmnyqUGEbc

 

Sa musmos na kaisipan di ko na mabilang ang sakit na naranasan.
Batang katawan nagging matibay na kasangkapan sa pangangailangan.
Pusong pinatigas ng kasamaan walang takot nakikipaglaban sa kapahamakan.

Sa pag daan ng mga panahon akoy binago ng aking pinagmulan.
Batang laki sa lansangan nagging hari ng kasamaan.
Sinusuka ng lipunan, hinuhusgahan ng sambayanan at kinatatakutan ng mga mamayan.

Sa bawat patak ng luha, nagtatangis na kalooban
Sadya bang mapaglaro ang kapalaran sa mga batang laki sa lansangan?
Mahirap na pinagmulan sanhi ng kapabayaan.

Katanungan na gusto kong malaman
Mahal kong magulang, bakit nyo ako iniwan sa karimlan?
Ako ba ay minahal nyong lubusan?

Sa pag pikit ng aking mata
Hiling ko sana sa mga batang laking kalsada
Habang may pag asa bumangon at mangarap ka.
Mamuhay ng maganda para sa katulad ko’y di na gumaya.

Sa Mahal kong magulang kahit ako’y inyong pinabayaan nanatili kayo sa aking puso’t isipan.
Sa inyo ako’y mamaalam.
Sana sa pag lakbay ko sa ibayong mundo, dala ay pagbabago sa bagong simula.

Jhes is an Architect with a passion for storytelling through her writing and painting. She loves penning stories and interprets them through her drawings.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: